Fra Åmotsdal

Fra Seljord

 
Nærmiljøet
 

Åmotsdal er ei bygd full av kultur, kunst og håndverkstradisjoner, som forbindes med fjellbygdene i øvre Telemark.

Det knytter seg mange tragedier og dramatiske hendinger til de gamle Øygardane. Kampen for å overleve i ei hardhendt tid satte sitt preg på fjellfolket i Åmotsdal, og presten i Seljord prestegjeld, Magnus Brostrup Landstad (1802–1880) beskrev dem slik :

”Hvert et åsyn her deg møter er alvorsfylt og strengt som havde sjelen evig på livets gåder tenkt, indunder pandens klarhet og øyets dype kløkt, har kinden aldrig smilet og læben aldrig spøgt”.

Lenger tilbake i tid var livet i disse bygdene hardt på så mange vis ifølge prest, historiker og folkelivsskildrer Peder Claussøn Friis (1545-1614). Han mente telemarkingene var onde, ugudelige, hårde, ville og opprørske, og videre kalte han dem for :

”nogle uforskammede Djeffuels Kroppe med Hor, Mord, Mandrap, Ketterij, Løsleffnet oc andre hos hengende Laster oc haffde deris største Lyst i gammel Tid at dræbe Bisper oc Prester, Fougder oc Bafalingsmænd”.

Heldigvis er dette historie, men selv om sporene fra eldre tider  fortsatt er synlige bærer bygda nå preg av samhold og et positivt og levende miljø.

Unge, utflytta sambygdinger stifter familie og flytter tilbake. Andre uten tidligere tilknytning til bygda har også sett verdien av å etablere seg her, omgitt av en vakker natur og et rikt dyreliv der blant annet tiur- og orreleik, elg og multer er et naturlig innslag i vårt nærmiljø.


Bildet er hentet fra www.aamotsdal.no