Fra Åmotsdal

Fra Seljord

 

Samarbeid

Hyttene bygges i vanlig reisverk eller solid stavlaft, blant annet i samarbeid med lokale bedrifter.